Strongbow Táo Thùng 24 Lon Cao 330ml – Không Lạnh

Mô tả:

Strongbow Gold Apple – táo nguyên bản mang đến vị ngọt dịu, hậu vị sang trọng kéo dài và sắc vàng sóng sánh.

Thông tin thêm

Strongbow Cider, a drink from Europe with impressive fermenting process from apple with 4.5% acl and various flavors, will excite your chilling occasions.

Strongbow Gold Apple is a refreshing modern apple cider fermented naturally, offering a crisp taste with a hint of golden apple and a smooth, elegant finish.

Strongbow Táo Thùng 24 Lon Cao 330ml - Không Lạnh