Heineken Regular Lốc 6 Lon 330ml

330ml

5.0%

Bia

6 lon

Việt Nam

Heineken
Giao hàng trong 60 phút

Mô tả:

Heineken® là dòng bia đẳng cấp hàng đầu thế giới với hương vị hoàn hảo không đổi trên 192 quốc gia.

Heineken(R) is the world’s number 1 international premium beer with the same great taste in 192 countries.

Ingredients: Brewed with 4 main ingredients: malted barley, water & hops with a small but significant Heineken(r) A-yeast.

Taste: Heineken(r) deliveries a balanced richness in taste, refreshing clarity and beautiful golden-yellow colour.